Strona główna

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy pierwszy cykl szkoleń stacjonarnych w ramach Projektu „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)”.

Od listopada 2014 do listopada 2015 roku w trakcie 77 szkoleń, na terenie 11 województw przeszkoliliśmy 4327 osób.
W szkoleniach dla pracowników sektora medycznego wzięło udział 891 osób, zaś podczas szkoleń dla pracowników spoza sektora ochrony zdrowia tj. salonów kosmetycznych, fryzjerskich i studiów tatuażu, przeszkoliliśmy 3436 osób.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniach i gratulujemy pomyślnie zdanych testów.

Jednocześnie zapraszamy na kolejną edycję szkoleń. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Zachęcamy również do skorzystania z naszej platformy e-learningowej (http://www.hcv.pzh.gov.pl/Page/platforma-e-learningowa-1), na której znajdą Państwo, podane w przyjaznej i urozmaiconej formie, materiały informacyjno–edukacyjne na temat HCV.

Na platformie mają Państwo również możliwość rozwiązania testu wiedzy oraz uzyskania certyfikatu z odbytego szkolenia. Zapraszamy zarówno pracowników zawodów medycznych jak i pozamedycznych.